|Waarom moet u altijd zoveel mogelijk de lichten uitzetten?

Waarom moet u altijd zoveel mogelijk de lichten uitzetten?

Het klimaat en de wereld als geheel zijn aan het veranderen. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderwerp, omdat de ijskappen afbreken en het klimaat verslechtert. Het feit dat duurzaamheid belangrijker wordt merkt u onder meer aan het feit dat steeds meer energieleveranciers zich richten op het aanbieden van groene stroom aan consumenten. Onder groene stroom verstaan we onder meer windenergie, zonne-energie, energie op basis van biomassa, enzovoorts. Naast de keuze voor groene stroom, kunt u zelf ook een bijdrage leveren aan een verduurzaming van de wereld. Voor het schrijven van dit artikel spraken we met een ervaren elektricien. De tips van deze elektricien uit Gent hebben we in dit artikel opgenomen.

Kies voor zonnepanelen op uw dak

Een van de tips die deze elektricien ons gaf, was het gebruik van zonnepanelen op het dak van uw woning. Met zonnepanelen kunt u uw eigen groene stroom opwekken. Door het toegenomen rendement en de afgenomen prijs van zonnepanelen, is het gebruik van zonnepanelen voor een steeds grotere groep consumenten interessant geworden. Dit geldt in het bijzonder wanneer u de zonnepanelen aan een thuisbatterij koppelt. Met een thuisbatterij kunt u een deel van de opgewekte groene stroom tijdelijk opslaan. Een elektricien kan u helpen bij het aansluiten van de zonnepanelen en thuisbatterij.

Sluit een groen energiecontract af

Naast de mogelijkheid om groene stroom op te wekken met zonnepanelen, kunt u ook groene stroom afnemen via uw energieleverancier. Er zijn steeds meer energieleveranciers die contracten met groene stroom aanbieden. Houd er rekening mee dat niet alle groene stroom in Nederland opgewekt wordt. Er zijn ook energieleveranciers die grijze stroom aan u leveren, maar uw betaling gebruiken om te investeren in duurzame projecten in het buitenland. Op de websites van de verschillende energieleveranciers vindt u hier meer informatie over.

 

 

2017-10-18T17:03:05+00:00 9 oktober 2017|Geen categorie|

Leave A Comment